Περιγραφή

Διαστάσεις: 15.5 εκ.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η χάραξη της πλακέτας η οποία τοποθετείται στη μαρμάρινη βάση.