Διαθέσιμες Διαστάσεις: 13 εκ.

Διαθέσιμες Διαστάσεις: 16.5 εκ.

Διαθέσιμες Διαστάσεις: 18 εκ.